FILM(ik)   REKLAMOWY

Stwórz  krótki  film reklamowy( 1-3 min) sam lub w grupie (2-3 osoby) i weź udział w niepowtarzalnym konkursie organizowanym dla wszystkich Uczniów 21 LICEUM.

Temat główny konkursu, reklamy to:

bezpieczeństwo zdrowia i życia – czyli promowanie zachowań prozdrowotnych i bezpiecznych

Film reklamowy może zaprezentować dowolny produkt, formy zachowań, które chcemy zaprezentować niosący idee, przesłania pro-społeczne, pro-ekologiczne, pro-zdrowotne,  parodie znanych reklam

Nieograniczona  kreatywność