Aby otrzymać duplikat :

- legitymacji szkolnej -należy dokonać opłatę 9 zł

- świadectwa szkolnego - należy dokonać opłatę 26 zł.

Wpłatę należy dokonać na konto: PKO SA OSS Gdańsk, Kołobrzeska 77 , nr konta 45 1240 1268 1111 0010 3854 3017.

Dowód wpłaty należy przedstawić w sekretariacie szkoły.