Rada Rodziców

W skład Rady Rodziców przy XXI LO z Oddziałami Sportowymi w Gdańsku wchodzą przedstawiciele wszystkich klas. Działalnością Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane podczas Walnego Zebrania RR z początkiem każdego roku szkolnego. 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/24 pracuje w następującym składzie:

p. Anna Fischer - przewodnicząca
p. Agnieszka Błażowska - zastępca przewodniczącej
p. Aneta Ligman - sekretarz - skarbnik
Wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 20zł/miesiąc. 

Ze względów logistycznych zalecaną formą opłaty składki jest przelew na konto Rady Rodziców o numerze:

25 1090 1098 0000 0001 5572 3410

Santander Bank Polska
W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.RUSZA PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW


W środę 17 września rusza punkt informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci uczących się w gdańskich szkołach. Punkt czynny będzie w każdą środę w godzinach od 16:00 do 18:00 w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 5, II piętro, pok. 212.

Punkt zostaje uruchomiony dzięki współpracy Stowarzyszenia Forum Aktywnych Rodziców i Wydziału Rozwoju Społecznego UMG. Rodzice będą mogli w nim uzyskać informacje na temat działalności rad rodziców, a także ich praw i obowiązków.

Od października 2010 na zaproszenie prezydenta Pawła Adamowicza w ramach Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców cyklicznie spotykają się przedstawiciele tych społecznych organów placówek oświatowych. Najbardziej aktywni działacze tych gremiów w roku 2014 powołali Stowarzyszenie Forum Aktywnych Rodziców. Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i aktywizacja rodziców w szkołach i przedszkolach. Stowarzyszenie podejmuje działania w celu upowszechniania świadomości w zakresie praw i obowiązków rodziców we współpracy z placówkami oświatowymi. Ma również na celu promowanie pozytywnych przykładów działalności rad rodziców.
- Wszystkie realizowane cele są zgodne ze statutem Stowarzyszenia. Stowarzyszenie wspierane jest przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Instytut Inicjatyw Pozarządowyc
H.

Począwszy od 17 września, punkt informacyjno-konsultacyjny czynny będzie w każdą środę w godzinach od 16:00 do 18:00 w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 5, II piętro, pok. 212.