Inspektorem ochrony danych jest p. Eliza Łuczkiewicz.

W razie pytań proszę pisać: oss.iod@wp.pl