Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Gdańsku oferuje wsparcie dla uczniów (będących zawodnikami) i ich rodziców w obszarze psychologii sportu. Obejmuje konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe, warsztatowe w zakręsie:
- koncentracji uwagi;
- mindfulness - techniki uważności;
- radzenia sobie ze stresem, porażką sportową;
- wzmacnianie motywacji;
- wyznaczanie celów;
- planowanie, nawyki, trening w rutynie przedstartowej;
- budowanie pewności siebie;
- zarządzanie emocjami;
- wzmacnianie spójności drużynowej;
- skuteczna komunikacja.

Miejsce konsultacj indywidualnych:
ZSO nr 6 ul. Głęboka Gdańsk gab.107
Zajęcta grupowe, warsztatowe do uzgodnienia.

W godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 15:15-19:15;
Czwartek 8:00-12:00

Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu w rejestracji poradni: nr tel. 58 301 18 15, 502712360.