INSTRUKCJA DLA RODZICÓW GDAŃSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCHURUCHOMIENIE DOSTĘPU/PRZYWRACANIE DOSTĘPU DO GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

1. Uruchomić stronę platformy GPE:  www.edu.gdansk.pl   
W widoku otrzymamy okno:


Należy kliknąć ikonkę  „Zaloguj”.

W widoku otrzymamy okno:

2. Na ekranie logowania kliknąć odsyłacz „Przywracanie dostępu do konta”

W widoku otrzymamy okno:

3. W oknie „Przywracanie dostępu”: 
• W polu „Przepisz słowa z obrazka”  wpisać tekst wyświetlony nad tym polem (proszę pamiętać o spacji pomiędzy słowami).
Uwaga: jeśli tekst jest nieczytelny można go zmienić klikając ikonkę „ Zmień próbkę”.
• Uzupełnić pole „Login, email lub PESEL”  - swoim numerem PESEL  lub LOGINEM ( w przypadku przywracania dostępu).
• Kliknąć przycisk  „Wyślij wiadomość”.

4. Sprawdzić konto pocztowe ( podane w szkole)  i postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanej wiadomości.
Uwaga: Wiadomość może trafić do skrzynki odbiorczej lub SPAM
• W otrzymanej wiadomości odszukać i zapamiętać nadany przez system LOGIN użytkownika
• Kliknąć w odnośnik zawarty w treści wiadomości , umożliwiający przejście do okna, pozwalającego ustawić hasło/nowe hasło użytkownika
Uwaga: odnośnik przesłany na adres e-mail użytkownika umożliwiający nadanie / przywrócenie hasła jest jednorazowy, tzn. wygasa po wykorzystaniu. 
Uzyskanie nowego odnośnika wymaga ponownego zainicjowania procedury odzyskiwania dostępu, którą można wykonywać wielokrotnie.
Po kliknięciu odnośnika w widoku otrzymamy okno:


5. Tworzenie hasła/ przywracanie hasła w oknie  „Autoryzacja dostępu” 
• W polu „Przepisz słowa z obrazka”  wpisać tekst wyświetlony nad tym polem 
( pamiętać o spacji pomiędzy słowami)
Uwaga: jeśli tekst jest nieczytelny można go zmienić klikając ikonkę „ Zmień próbkę”  
• Uzupełnić pole „Nowe hasło”- wybranym hasłem spełniającym podane warunki:
-długość hasła musi zawierać minimum 8 znaków, w tym wielkie i małe litery, cyfry, znaki niealfabetyczne np. @ # 
-może zawierać maksymalnie 3 kolejne litery użytkownika lub pełnej nazwy użytkownika (imienia i nazwiska) 
-zmienia się co 180 dni .
-nie może się powtórzyć przy kolejnej zmianie.
• Uzupełnić pole „Powtórz nowe hasło”- wybranym hasłem.
• Zapamiętać hasło.

6. Można zalogować się do GPE:
• Uruchomić stronę platformy GPE:  www.edu.gdansk.pl   i kliknąć przycisk „Zaloguj”.
• W polu „Nazwa użytkownika” wpisać nadany login.
• W polu „Hasło” wpisać wybrane hasło.
• Po zalogowaniu kliknąć na „Aplikacje Gdańskiej Platformy Edukacyjnej”.
W widoku otrzymamy okno:

• Dostęp do dziennika elektronicznego w ikonce „UONET” przez kliknięcie „Aplikacja uczniowska”.