POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W

XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W GDAŃSKU

 

  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną reguluje

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor placówki;
  • Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XXI LO udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści wykonujący w  placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności:               

- psycholog szkolny, 

- pedagog szkolny,

- pedagog specjalny,                                                                                                                                                          

- nauczyciel współorganizujący kształcenie.

  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

- rodzicami uczniów;

- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;

- placówkami doskonalenia nauczycieli;

- innymi szkołami i placówkami;

- organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


Plany pracy specjalistów w roku 2023/24:

pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-189578.jpg

pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-189579.jpg

pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-183398.jpg

pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-183397.jpg


Placówki wspierające szkołę w działaniach pomocowych

z zakresu wsparcia pedagogiczno-psychologicznego:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4

Krzemienieckiej 1

80-448 Gdańsk

tel. 58 520-13-49

sekretariat@ppp4.edu.gdansk.pl

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Psychologiczno - Terapeutyczna

ul. Srebrniki 15

80-180 Gdańsk

tel. 58 524-75-66

 

 

Fundacja Fosa

ul. Chopina 42

80-272 Gdańsk

tel. 787-960-860, 577-772-838

pik@fundacjafosa.pl

 

Profilaktyka i poradnictwo związane z uzależnieniami

Poradnia Zdrowego Życia dla osób

w wieku 13-18 lat,

ich rodziców i opiekunów

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień

ul. Wrzeszczańska 29

80-409 Gdańsk

tel. 58 320-44-04

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców.

Bezpłatna infolinia 800-080-222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-183400.jpg