Strona główna - Ogólnoksztalcące Szkoly Sportowe (XXI Sportowe Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 21 im. Dziedzictwa Pontyfikatu Jana Pawła II)

XXI LO z Oddziałami Sportowymi

Czytaj więcej: Wiadomości

Wiadomości

 • Gratulujemy zwycięstwa z MDK Bartoszyce! 👊 Trzymamy kciuki za jutrzejsze spotkanie🤞

  Zapraszamy na transmisje z całego turnieju 1/16 Finałów Mistrzostw Polski Juniorów grupa F na profil UKS Olimpia Biała Podlaska 🎥🎞️

 • Zachęcamy do udziału w konkursie, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), a realizatorem – Uniwersytet SWPS. Konkurs związany jest ze Światowym Forum Miejskim (WUF).

  Jest to najważniejsza i największa konferencja dotycząca tematyki miejskiej na świecie, organizowana co dwa lata pod auspicjami agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich – UNHabitat. 11. sesja Światowego Forum Miejskiego odbędzie się w Katowicach w czerwcu 2022 r.
  Z tej okazji MFiPR organizuje konkurs Urban_In. Miasto dla każdego. To konkurs dla młodych mieszkańców i mieszkanek miast, którzy chcą mieć wpływ na to, jak wygląda i funkcjonuje ich otoczenie. Konkurs w kategorii Młodzi pasjonaci skierowany jest do osób w wieku 15–22 lat, które mają pomysł na konkretne rozwiązanie, odpowiadające wyzwaniom, przed którymi stoją miasta.
  Aby wziąć udział w konkursie Urban_In. Miasto dla każdego– Młodzi pasjonaci, należy przygotować pracę odpowiadającą na pytanie: „Co według Ciebie jest kluczowe dla poprawy jakości życia w Twoim mieście?”. Forma pracy jest dowolna, może to być film, nagrany lub spisany reportaż, plakat, makieta, podcast lub strona www. Praca musi proponować rozwiązanie konkretnego problemu lub zagadnienia należącego do jednego z trzech wymienionych niżej obszarów tematycznych:
  1. Miasto dostępne – bez barier, dla wszystkich bez wyjątku. Miasto, którego rozwiązania zapewniają swobodny dostęp do dóbr i usług oraz możliwości swobodnego i pełnego udziału w życiu społecznym i publicznym dla wszystkich ludzi, w tym dla osób o szczególnych potrzebach;
  2. Miasto zielonej transformacji – dbające o środowisko, m.in. w zakresie efektywnej energetyki oraz zapewnienia transportu niezmotoryzowanego i publicznego, nasycone terenami zielonymi, dążące do neutralności klimatycznej oraz wykorzystujące rozwiązania oparte na zasobach przyrody;
  3. Miasto odporne na kryzysy – zdolne do szybkiego radzenia sobie z kryzysami pod kątem wyzwań zdrowotnych, ekonomicznych, społecznych, klimatycznych i środowiskowych.
  Nabór prac konkursowych w kategorii Młodzi pasjonaci potrwa do 31 marca 2022 r. Dla laureatów i laureatek przyznane zostaną po trzy nagrody finansowe (za 1., 2. I 3. miejsce) w każdym z trzech obszarów tematycznych:
  nagroda za 1. miejsce – 2000 zł,
  nagroda za 2. miejsce – 1500 zł,
  nagroda za 3. miejsce – 1000 zł.
  Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć pod linkiem👇:
 • Zachęcamy bardzo serdecznie nasze koleżanki i kolegów do udziału w Konkursie „POZNAJ MOJE HOBBY”

  na krótki film o uczniowskich zainteresowaniach organizowany w ramach projektu „Jesteśmy razem!” wspomagającego działania wychowawcze szkół i placówek w województwie pomorskim w roku szkolnym 2021/2022.
  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest m.in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży ciekawych propozycji spędzania wolnego czasu jako sposobu na zapobieganie zachowaniom społecznie niepożądanym oraz niwelowanie negatywnych skutków pandemii. Prace można składać do 31 stycznia 2022 r.
  Szczegóły dot. ww. konkursu na stronie 👇: https://www.kuratorium.gda.pl/konkurs-poznaj-moje-hobby/
  . Wiemy, że posiadacie wiele pasji i zainteresowań, nie tylko tych sportowych, więc jest okazja ku temu by się nimi pochwalić 🤗😍.

logowanie.png

Kalendarz wydarzeń.

styczeń 2022

Slajdy

powrót do góry