nauczyciele-185598.jpg

JĘZYK POLSKI

Monika Gliniecka

Natalia Kolankowska

Monika Turska

Magdalena Kaczmarczyk

Katarzyna Małek

JĘZYK ANGIELSKI

Dorota Raszke

Monika Szkudlińska

Agnieszka Jankowska

Katarzyna Wasilewska

Patryk Kisiel

JĘZYK NIEMIECKI

Julia Waga

Justyna Szewczyk

FILOZOFIA

Małgorzata Szewczyk

HISTORIA

Aleksandra Kierejsza

Dorota Sakowska

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Dorota Sakowska

Ewa Kłos

BIZNES I ZARZĄDZANIE

Ewa Kłos

PODSTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI

Ewa Kłos

BIOLOGIA

Barbara Walter

Monika Morawska

Kamil Szczurkiewicz

GEOGRAFIA

Kinga Stolczyk
Rafał Grota

CHEMIA

Paulina Urban

Michał Rogowski

FIZYKA

Kamil Szczurkiewicz

MATEMATYKA

Rafał Grota

Krzysztof Gobis

Bartosz Pianowski

Sławomira Suska

INFORMATYKA

Barbara Walter

Krzysztof Gobis

Bartosz Pianowski

PSYCHOLOGIA

Ada Andrzejczak

DIETETYKA

Dawid Kierzek

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Piotr Czerepuk

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZAJĘCIA SPORTOWE

Ada Andrzejczak

Paweł Rosiński

Łukasz Wiktorowski

Maciej Megger

Dawid Kierzek

Wojciech Kustoń

Mateusz Michalski

Tomasz Unton

Paweł Szajrych

Łukasz Sapielak

Michał Żuchowski

Grzegorz Wróbel

Adam Lisiewicz

Paweł Zwoliński

Marek Bonarski

Ireneusz Rymarczyk

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Małgorzata Szewczyk

– psycholog

Aleksandra Masalon

- pedagog

Bożena Filimoniuk

– pedagog specjalny

Alina Zabawska

- nauczyciel współorganizujący kształcenie

RELIGIA

Wiktor Szponar