Przedmiotem działalności Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów.
Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły.