XXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi
Kołobrzeska 77
80-396 Gdańsk

Telefon: (58) 557-17-41
Email: sekretariat@lo21.edu.gdansk.pl

Inspektor Ochrony Danych - Eliza Łuczkiewicz-Sztuka, kontakt: iod@rodo-edu.pl