Poszukujemy pielęgniarki szkolnej od 1 września 2022 r.

Prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: 58/5571741