Dyrektor Szkoły informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 20.12.2021 r. do 09.01.2022 r. wszystkie zajęcia szkolne realizowane będą w sposób zdalny.