Wykład opierał się głównie na aspektach związanych z bezpieczeństwem na drogach, podaniu statystyk drogowych, rozmowie o czynnikach wpływających na powstawanie wypadków, a także pokazie filmów, na których widzowie mieli ocenić kto popełnił błąd na drodze lub jak kończy się niestosowanie do przepisów ruchu drogowego, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze czy brawura kierowców, zwłaszcza w przedziale wiekowym 18-24.