Czas na podsumowanie świątecznej akcji e-Twinning:
W związku z udziałem w międzynarodowym projekcie eTwinning, nasi uczniowie otrzymali kartki świąteczne od swoich rówieśników m.in. z Austrii i Grecji. Wymiana kartek z uczniami z zagranicy dodatkowo zmotywowała uczniów do nauki języka angielskiego. Niektórym osobom udało się nawet nawiązać nowe znajomości z zagranicznymi kolegami i koleżankami.
Kartki od naszych uczniów wyruszyły w podróż, mamy nadzieję, że dotrą niedługo do szkół partnerskich.
Koordynatorem projektu z ramienia naszej szkoły jest pani Mariola Miszczak.