PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W GDAŃSKU  PODCZAS  PROWADZONYCH W SZKOLE ZAJĘĆ