Najlepsze zgłoszone przez nich pomysły mogą liczyć na finansowe nagrody. Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy o zmianach klimatycznych, zapoznanie z zagrożeniami, jakie ze sobą niosą oraz z przykładami, jak im przeciwdziałać. W konkursie mogą wziąć udział zespoły projektowe reprezentujące publiczne i niepubliczne miejskie szkoły ponadpodstawowe z terenu całego kraju. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 20 uczniów oraz nauczyciela. Placówki mogą zgłosić więcej niż jeden projekt. W pierwszej kolejności uczniowie opisują, z jakimi problemami i wyzwaniami musi się zmierzyć szkoła oraz jej najbliższe otoczenie i jakie skutki zmian klimatycznych są najbardziej dotkliwe dla jej funkcjonowania. Następnie na tej podstawie opracowują Mini Plan Adaptacji do Zmian Klimatu. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 24 czerwca 2022 r. W konkursie mogą wziąć udział zespoły projektowe reprezentujące publiczne i niepubliczne miejskie szkoły ponadpodstawowe z terenu całego kraju. Zespoły mogą składać się z maksymalnie 20 uczniów oraz z nauczyciela. Placówki mogą zgłosić więcej niż jeden projekt. źródło: https://www.gov.pl/web/nfosigw/zglos-eko-projekt-i-zmien-otoczenie-twojej-szkoly--ruszyla-ii-edycja-konkursu-szkola-z-klimatem?fbclid=IwAR1W0cVRnPWn7t7gsW1XODZN1ik4nq-Zf_axl7bEk6CGXTT0kAmEDdbyMXc

Uczniowie, którzy są chętni do udziału w projekcie 🌿📝, mają jakiś pomysł/wizję proszone są o zgłaszanie się do Pani Karoliny Topa.