Podsumowanie akcji.
11 grudnia w 21 LO zakończyła się akcja Amnesty International „Maraton Pisania Listów”. W tym roku napisaliśmy 644 listy.
Napisane przez Was listy to głos w walce o prawa człowieka. Dziękujemy za zaangażowanie i solidarność.