W związku z powstałą sytuacją braku pieczęci i braku możliwości wydania/uaktualnienia legitymacji szkolnych dzieciom, proszę o wydanie wszystkim dzieciom uczęszczającym do Państwa szkoły zaświadczeń informujących, że dane dziecko jest uczniem Państwa szkoły. Aż do czasu otrzymania przez Państwa odpowiedniej pieczęci z mennicy uczniowie będą mogli korzystać bezpłatnie z gdańskiej komunikacji miejskiej, okazując przy kontroli biletowej swoją Kartę Mieszkańca i zaświadczenie ze szkoły.
Proszę o jak najszybsze poinformowanie rodziców dzieci uczęszczających do Państwa szkoły o zaistniałej sytuacji i konieczności odebrania zaświadczeń. Rodzice już po otrzymaniu legitymacji powinni dodać do systemu legitymację szkolną dziecka i tym samym przedłużyć dziecku pakiet bezpłatnych przejazdów na jego Karcie - można to zrobić online lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. Wszystkie informacje i instrukcje zawarte są na www.jestemzgdanska.pl 
Podsumowując: do czasu otrzymania pieczęci podczas kontroli biletowej dziecko będzie musiało pokazać swoją Kartę Mieszkańca oraz zaświadczenie ze szkoły.
W razie trudności i pytań jestem do Państwa dyspozycji.

--

Pozdrawiam,
Edyta Procajło
Specjalista ds. Obsługi Klienta i Relacji z Partnerami
692 723 787