21.03.2024 r. odbędzie się w naszej szkole kolejna edycja konkursu Kangur Matematyczny. Uczniów, którzy dokonali zgłoszenia w terminie zapraszamy do sali nr 206 o godz. 8:55. Konkurs trwa 75 min.

Instrukcja wypełniania karty odpowiedzi podczas konkursu "Kangur Matematyczny"

  1. Kartę należy wypełniać kolorem czarnym lub niebieskim. Nie wolno używać korektora.
  2. Karty nie wolno zginać, miąć, umieszczać na niej nieuprawnionych napisów i innych znaków.
  3. Wpisz czteroliterowy KOD Twojej szkoły drukowanymi literami, po jednej w każdej kratce. Pod każdą literą kodu zaczernij kółko w wierszu z odpowiednią literą.
  4. Podobnie wpisz swoje NAZWISKO i IMIĘ, w takiej właśnie kolejności, zostawiając pomiędzy nazwiskiem i imieniem jedno puste pole. Pod każdą literą imienia i nazwiska zaczernij kółko w wierszu z odpowiednią literą.
  5. Zaczernij pod Twoją klasą kółko oznaczające kategorię.
  6. W odpowiedzi do każdego zadania można zaznaczyć tylko jedno kółko.
  7. UWAGA: Poprawne wypełnienie karty odpowiedzi jest elementem konkursu!

POWODZENIA!