Uczniowie, którzy brali udział w projekcie "1Planet4All" 🌿🌎podsumowali swoje działania, które realizowali do stycznia 2021r., jednak nie zawieszają swojej aktywności w zakresie edukowania społeczeństwa na temat zmian klimatycznych, dalej chcą aktywnie podejmować kolejne inicjatywy! Można zgłosić się na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 15 lutego o godz. 19:00 na MS Teams.