Uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskim projekcie "Zaproś mnie na swoją lekcję". Tym razem na lekcję biologii do klasy 1G zawitała p. Bogusława Mikołajczyk, która opowiedziała w szerszym spojrzeniu o elementach kryminalistyki, które są niezwykle istotne w prowadzeniu śledztwa. Serdecznie dziękujemy za przybycie i podzielenie się ciekawostkami na ten temat.