W związku z Dniem Polskiego Państwa Podziemnego klasy 3B i 3C wybrały się 27 września 2022 r. na zajęcia do Muzeum II Wojny Światowej.