Szanowni Rodzice,

W związku z informacją z sanepidu o pozytywnym wyniku testu u księdza rada pedagogiczna, po konsultacji z radą rodziców, zadecydowała o dodatkowych dniach wolnych - 15 i 16 października. Dni te są z puli 10 dodatkowych dni wolnych, które przysługują każdej szkole ponadpodstawowej.